Hotel lock

SYRDS2

SYRDS2-S

– Đầu đọc thẻ có bàn phím cảm ứng – SYRIS
– Tầng số 125 khz , 1 phím
– khoảng cách đọc : 5cm – 15cm
– Chuẩn giao tiếp : RS485 and wiegand
– Tốc độ truyền : 4800 – 115200 bps
– Sản xuất : Taiwan

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35A
Kocom KCV-801R
Commax DRC-40K
Commax CDV-43Q
IS2000
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC30
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
IC-100
Commax CDV-70K
Commax CDV-70P
Commax CDV-43N
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70A
Kocom KHV 478
Kocom KIV 212

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E