Hotel lock

Tổng đài KX-TDA200

KX-TDA200

- Với 10 khe cắm card chính và 1 khe cắm tuỳ chọn.
- Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ.
- Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
- Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
- Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip
- Disa lời chào gọi vào nhiều cấp (thêm card disa trả lời tự động).
- Khả năng tạo 1.000 mã password cho người dùng.
- Kết nối máy tính để tính cước tổng đài và lập trình.

Comments are closed.