Hotel lock

Tổng đài KX-TDA200

KX-TDA200

– Với 10 khe cắm card chính và 1 khe cắm tuỳ chọn.
– Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 16 trung kế 128 máy lẻ.
– Cho phép kết nối nhiều tổng đài thành hệ thống đồng nhất (thêm card)
– Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
– Khả năng kết nối card E1, ISDN, Voip
– Disa lời chào gọi vào nhiều cấp (thêm card disa trả lời tự động).
– Khả năng tạo 1.000 mã password cho người dùng.
– Kết nối máy tính để tính cước tổng đài và lập trình.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IS2000
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
Commax CDV-43N
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
IC-100
Commax CDV-70A
Kocom KCV-801R
Commax DRC-40K
Kocom KSP-230
Kocom KVM-520
Commax CDV-70P
Kocom KIV 212
Commax DRC-4MC
Commax CDV-35A
Commax CDV-70K
Kocom KC-MC30
Kocom KHV 478
Commax DRC-4CH

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E