Hotel lock

Tổng đài KX-TDA600

KX-TDA600

– Khung tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng.
– Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ.
– Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card).
– Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
– Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip.
– Disa lời chào nhiều kênh, nhiều cấp (Thêm card trả lời tự động).
– Khả năng tạo 1000 passwood cho người dùng.
– Kết nối máy tính để tính và hay lập trình tổng đài.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4U
Commax DRC-40K
Commax CDV-43Q
Kocom KVM-520
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
IC-100
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Commax DRC-4CH
Commax DP-4VHP
Commax CDV-70A
Commax CDV-70P
Kocom KIV 212
IS2000
Commax CDV-35A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E