Hotel lock

Tổng đài KXTDE100

KXTDE100

Khung chính tổng đài IP panasonic KX-TDE100 gồm: Card CPU (IPCMPR) tích hợp sẵn 2 cổng LAN
– khe cắm card DSP(Khe cắm card xử lý IP), 6 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO
– EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP Trunk, 4 IP Ext.
– Số trung kế tối đa: 128.
– Số máy nhánh tối đa: 96 máy analog.
– Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.
– Xuất cước qua mạng LAN hoặc cổng COM.
– Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP SIP Ext và IP SIP Trunk).
– Có khả năng mở rộng tối đa 96 điện thoại máy nhánh thường (SLT).
– Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.
– Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại IP máy nhánh (Chuẩn SIP).
– Có khả năng mở rộng tính năng gọi điện thoại không dây (Wireless) tối đa 128 máy nhánh.

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4U
Kocom KC-MC31
Kocom KIV 212
Kocom KCV-801R
Commax CDV-35A
Commax CDV-35U
Commax DRC-40K
Kocom KVM-520
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
Commax CDV-70P
Commax CDV-43N
Commax CDV-70A
IS2000
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax DP-4VHP
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CH

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E