Hotel lock

Adsun

Adsun FX864PC

FX864PC

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz - Cấu hình cơ bản:8 line vào, 40 máy nhánh - Khả năng nâng cấp :có: 8CO/48EXT, 8CO/56EXT, 8CO/64EXT - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường - Nhiều chế độ đổ ... Read More »

Adsun GX832PC

GX832PC

- Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 16 máy nhánh - có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 4co/24ext – 4co/32ext – 8co/16co – 8co/24ext – 8co/32ext. - Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. - Chuyển cuộc gọi bằng Flass - Giới hạn ... Read More »

Adsun FX432PC

FX432PC

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz - Cấu hình cơ bản:4 line vào, 16 máy nhánh - Khả năng nâng cấp :4CO/24EXT, 4CO/32EXT - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 4 trung kế - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường - Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng ... Read More »

Adsun FX 312PC

FX 312PC

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz - Cấu hình cơ bản:3 line vào, 12 máy nhánh - Khả năng nâng cấp :không - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 3 trung kế - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường - Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng lúc, ... Read More »

Adsun FX208PC

FX208PC

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz - Cấu hình cơ bản:2 line vào, 8 máy nhánh - Khả năng nâng cấp :không - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 2 trung kế - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường - Nhiều chế độ đổ chuông:cùng lúc, xoay ... Read More »

Adsun FX106

FX106

- Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz - Cấu hình cơ bản: 1 line vào, 6 máy nhánh - Khả năng nâng cấp :không - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :không - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường - Nhiều chế độ đổ chuông:cùng lúc, theo chỉ định - Chọn trung kế gọi ra ... Read More »