Hotel lock

Adsun

Adsun FX864PC

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz – Cấu hình cơ bản:8 line vào, 40 máy nhánh – Khả năng nâng cấp :có: 8CO/48EXT, 8CO/56EXT, 8CO/64EXT – Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :(Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế – Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường – Nhiều chế độ đổ ... Read More »

Adsun GX832PC

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 16 máy nhánh – có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 4co/24ext – 4co/32ext – 8co/16co – 8co/24ext – 8co/32ext. – Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. – Chuyển cuộc gọi bằng Flass – Giới hạn ... Read More »

Adsun FX432PC

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz – Cấu hình cơ bản:4 line vào, 16 máy nhánh – Khả năng nâng cấp :4CO/24EXT, 4CO/32EXT – Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :(Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 4 trung kế – Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường – Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng ... Read More »

Adsun FX 312PC

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz – Cấu hình cơ bản:3 line vào, 12 máy nhánh – Khả năng nâng cấp :không – Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :(Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 3 trung kế – Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường – Nhiều chế độ đổ chuông:ngày/đêm, cùng lúc, ... Read More »

Adsun FX208PC

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz – Cấu hình cơ bản:2 line vào, 8 máy nhánh – Khả năng nâng cấp :không – Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :(Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 2 trung kế – Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường – Nhiều chế độ đổ chuông:cùng lúc, xoay ... Read More »

Adsun FX106

– Điện áp làm việc:220Vac, 50Hz – Cấu hình cơ bản: 1 line vào, 6 máy nhánh – Khả năng nâng cấp :không – Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) :không – Thiết bị dùng để lập trình tổng đài:Máy điện thoại thông thường – Nhiều chế độ đổ chuông:cùng lúc, theo chỉ định – Chọn trung kế gọi ra ... Read More »

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Kocom KCV-801R
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Commax DRC-4CP
Kocom KSP-230
IC-100
Commax DP-4VHP
Kocom KHV 478
Commax CDV-43Q
Kocom KIV 212
Commax CDV-43N
IS2000
Commax CDV-70P
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U
Commax CDV-35A
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E