Hotel lock

Trung tâm NX6

NX6-S

Trung tâm báo động báo cháy 6 Zone, độ tin cậy cao,
Thích hợp để kết nối với tất cả các loại
đầu dò báo cháy, báo gas, cảm biến từ, thiết bị hồng ngoại…
NK6 Kiểm soát 6 vùng độc lập và có thể nâng cấp mở rộng vùng kiểm soát

Comments are closed.