Hotel lock

Trung tâm NX6

NX6-S

Trung tâm báo động báo cháy 6 Zone, độ tin cậy cao,
Thích hợp để kết nối với tất cả các loại
đầu dò báo cháy, báo gas, cảm biến từ, thiết bị hồng ngoại…
NK6 Kiểm soát 6 vùng độc lập và có thể nâng cấp mở rộng vùng kiểm soát

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KIV 212
IS2000
Commax CDV-70K
Kocom KCV-801R
Commax CDV-43N
IC-100
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax CDV-43Q
Kocom KSP-230
Commax CDV-35U
Kocom KHV 478
Commax CDV-70A
Kocom KC-MC30
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4MC
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CH
Kocom KVM-520
Commax DRC-4U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E