Hotel lock

Trung tâm NX6

NX6-S

Trung tâm báo động báo cháy 6 Zone, độ tin cậy cao,
Thích hợp để kết nối với tất cả các loại
đầu dò báo cháy, báo gas, cảm biến từ, thiết bị hồng ngoại…
NK6 Kiểm soát 6 vùng độc lập và có thể nâng cấp mở rộng vùng kiểm soát

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70K
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70P
Kocom KHV 478
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35U
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A
Commax CDV-43N
IC-100
Kocom KIV 212
Commax DRC-40K
Kocom KSP-230
Commax DRC-4MC
Kocom KCV-801R
Kocom KVM-520
Commax CDV-35A
IS2000
Commax DRC-4U
Kocom KC-MC30

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E