Hotel lock

Trung tâm NX16

NX16-S
– Trung tâm báo động báo cháy 016 vùng (08 Zone)
– Lập trình 16 vùng không trùng lặp
– Báo động qua điện thoại di động, kết hợp với còi hụ báo động
– Trung tâm NETWORX NX-8 chức năng gắng kèm với thiết bị báo trộm.
– Gắng kết hợp với card wirless điều khiển từ xa

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KC-MC31
Kocom KSP-230
Kocom KVM-520
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4MC
Commax DRC-4U
Commax CDV-70K
Kocom KIV 212
Commax CDV-70P
Kocom KC-MC30
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax CDV-70A
Commax DRC-4CH
IS2000
IC-100
Commax DRC-40K
Commax CDV-43N
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E