Hotel lock

Trung tâm NX16

NX16-S
- Trung tâm báo động báo cháy 016 vùng (08 Zone)
- Lập trình 16 vùng không trùng lặp
- Báo động qua điện thoại di động, kết hợp với còi hụ báo động
- Trung tâm NETWORX NX-8 chức năng gắng kèm với thiết bị báo trộm.
- Gắng kết hợp với card wirless điều khiển từ xa

Comments are closed.