Hotel lock

Trung tâm NX8

NX8-S

- Trung tâm báo động báo cháy 08 vùng (08 Zone)
- Lập trình 08 vùng không trùng lắp
- Báo động qua điện thoại di động, kết hợp với còi hụ báo động
- Trung tâm NETWORX NX-8 chức năng gắng kèm với thiết bị báo trộm.
- Gắng kết hợp với card wirless điều khiển từ xa

Comments are closed.