Hotel lock

Vigilance H5

H5

– 500 Dấu vân tay
– Kết nối USB
– Lấy dữ liệu qua cổng USB
– Màn hình LCD màu
– Lưu trữ 30.000 giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Phần mềm tích hợp
– Tự động xuất báo cáo

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KVM-520
Kocom KC-MC31
Kocom KHV 478
Commax CDV-35A
Commax CDV-70A
IS2000
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35U
Commax CDV-43Q
Commax CDV-43N
Commax DRC-40K
Kocom KCV-801R
Kocom KSP-230
Commax DRC-4CH
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30
Commax DRC-4U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E