Hotel lock

Vigilance H5

H5

- 500 Dấu vân tay
- Kết nối USB
- Lấy dữ liệu qua cổng USB
- Màn hình LCD màu
- Lưu trữ 30.000 giao dịch
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Phần mềm tích hợp
- Tự động xuất báo cáo

Comments are closed.