Hotel lock

Vigilance H5

H5

– 500 Dấu vân tay
– Kết nối USB
– Lấy dữ liệu qua cổng USB
– Màn hình LCD màu
– Lưu trữ 30.000 giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Phần mềm tích hợp
– Tự động xuất báo cáo

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-35U
Commax DP-4VHP
Kocom KHV 478
Commax DRC-4MC
Commax CDV-70P
Commax DRC-4U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4CH
IS2000
Commax DRC-4CP
Kocom KVM-520
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A
Commax CDV-43N
Commax CDV-70K
Commax CDV-43Q
Kocom KC-MC30
Kocom KIV 212
IC-100
Commax DRC-40K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E