Hotel lock

Vigilance SC103

SC103

– 10,000 ID Card
– Kết nối TCP/IP, RS485
– Lấy dữ liệu qua cổng USB
– Màn hình LCD Trắng đen
– Lưu trữ 50.000 lần giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
– Phần mềm chấm công/ Phần mềm kiểm soát cửa
– SC403-ID Nhận dạng thẻ cảm ứng
– SC403-MF Nhận dạng thẻ Mifare

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KCV-801R
Commax CDV-43Q
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
Commax CDV-70K
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Commax CDV-35U
Commax DRC-4MC
Kocom KSP-230
Commax CDV-35A
Commax DP-4VHP
IS2000
Kocom KC-MC30
Kocom KIV 212
Commax DRC-4CH
Kocom KVM-520
Kocom KHV 478
Kocom KC-MC31
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E