Hotel lock

Vigilance SC103

SC103

- 10,000 ID Card
- Kết nối TCP/IP, RS485
- Lấy dữ liệu qua cổng USB
- Màn hình LCD Trắng đen
- Lưu trữ 50.000 lần giao dịch
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
- Phần mềm chấm công/ Phần mềm kiểm soát cửa
- SC403-ID Nhận dạng thẻ cảm ứng
- SC403-MF Nhận dạng thẻ Mifare

Comments are closed.