Hotel lock

Vigilance SC103

SC103

– 10,000 ID Card
– Kết nối TCP/IP, RS485
– Lấy dữ liệu qua cổng USB
– Màn hình LCD Trắng đen
– Lưu trữ 50.000 lần giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
– Phần mềm chấm công/ Phần mềm kiểm soát cửa
– SC403-ID Nhận dạng thẻ cảm ứng
– SC403-MF Nhận dạng thẻ Mifare

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70K
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC31
IC-100
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35U
Commax DRC-40K
Kocom KCV-801R
Kocom KVM-520
Commax CDV-70P
Commax DRC-4MC
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC30
IS2000
Kocom KSP-230
Commax CDV-70A
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
Commax CDV-43Q
Kocom KHV 478

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E