Hotel lock

Vigilance TA 801

TA 801-S

- Máy chấm công,kiểm soát cửa
- Nhận dạng 2,800 dấu vân tay
- Kết nối TCP/Ip, RS232/485
- Lấy dữ liệu qua USB
- Màn hình LCD trắng-đen
- Lưu trữ 80,000 lần giao dịch
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
- Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh
- Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng
- Thuật toán nhận dạng vân tay Ver 9.0
- Kết nối đầu đọc phụ

Comments are closed.