Hotel lock

Vigilance TA 801

TA 801-S

– Máy chấm công,kiểm soát cửa
– Nhận dạng 2,800 dấu vân tay
– Kết nối TCP/Ip, RS232/485
– Lấy dữ liệu qua USB
– Màn hình LCD trắng-đen
– Lưu trữ 80,000 lần giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
– Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh
– Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng
– Thuật toán nhận dạng vân tay Ver 9.0
– Kết nối đầu đọc phụ

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70K
Commax DRC-4MC
Commax CDV-43Q
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4CP
Commax CDV-35A
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4CH
Commax CDV-70P
Kocom KSP-230
IS2000
Commax CDV-43N
Commax DRC-4U
IC-100
Kocom KVM-520
Commax CDV-70A
Kocom KHV 478
Commax CDV-35U
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E