Hotel lock

Vigilance TA 818

TA 818

– Chức năng chấm công và  kiểm soát cửa
– Nhận dạng 1,500 dấu vân tay
– Kết nối TCP/Ip, RS232/485
– Lấy dữ liệu qua USB
– Màn hình LCD màu
– Lưu trữ 30,000 lần giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
– Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh
– Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng
– Thuật toán nhận dạng dấu vân tay Ver 10.0
– Khả năng kết nối đầu đọc phụ khoảng cách xa trên 100 mét

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax DRC-4CH
Commax CDV-43N
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35U
Commax DRC-4U
Kocom KVM-520
Kocom KSP-230
Commax DP-4VHP
Commax DRC-4CP
Commax CDV-70K
IC-100
Kocom KHV 478
IS2000
Kocom KIV 212
Commax CDV-70A
Commax DRC-40K
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70P
Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC31

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E