Hotel lock

Vigilance TA 818

TA 818

- Chức năng chấm công và  kiểm soát cửa
- Nhận dạng 1,500 dấu vân tay
- Kết nối TCP/Ip, RS232/485
- Lấy dữ liệu qua USB
- Màn hình LCD màu
- Lưu trữ 30,000 lần giao dịch
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
- Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh
- Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng
- Thuật toán nhận dạng dấu vân tay Ver 10.0
- Khả năng kết nối đầu đọc phụ khoảng cách xa trên 100 mét

Comments are closed.