Hotel lock

Vigilance TA 880

TA 880

 

– Nhận dạng 3,000 dấu vân tay
– Kết nối TCP/Ip, RS232/485
– Lấy dữ liệu qua USB
– Màn hình LCD Màn hình trắng đen
– Lưu trữ 100,000 lần giao dịch
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
– Phần mềm chấm công Việt – Trung – Anh
– Nhận dạng 10,000 thẻ Cảm ứng
– Thuật toán nhận dạng dấu vân tay Ver 10.0
– Khả năng kết nối đầu đọc phụ khoảng cách xa trên 100 mét

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

IS2000
Commax DRC-4CP
Kocom KCV-801R
Kocom KC-MC30
Kocom KHV 478
Commax DRC-4U
Commax DRC-4MC
Kocom KVM-520
Kocom KC-MC31
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
Commax CDV-70K
Commax CDV-43Q
Commax CDV-35A
Commax CDV-43N
Kocom KIV 212
Kocom KSP-230
Commax DP-4VHP
IC-100
Commax CDV-70A

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E