Card tổng đài NS-3000(KX-NS5174)

Card tổng đài KX-NS5174

Card mở rộng 16 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300