kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H

posted in: Kiểm Soát Cửa, Soyal | 0

– Hệ thống kiểm soát cửa SOYAL AR-721H

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)

– Bộ nhớ trong quản lý 1.024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).

– Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ

– Hỗ trợ 11 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.

– Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.

– Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H

posted in: Kiểm Soát Cửa, Soyal | 0

– Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H

– Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay, vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn)

– Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)

– Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP54

– Bộ nhớ trong quản lý 1,024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).

– Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ

– Hỗ trợ 11 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.

– Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO

– Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.