Khung phụ tổng đài KX-NS320

– Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300.

– Có thể sử dụng được đến 03 khung phụ KX-NS320 với khung chính KX-NS300.

– Tích hợp sẵn 16 máy nhánh thường (analog) có chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

– 02 khe cắm card trung kế và 02 khe cắm card máy nhánh.

– Khả năng trang bị cho khung phụ KX-NS320: 12 trung kế-32 máy nhánh.

– Port kết nối với khung chính.