Trung tâm báo cháy-Báo trộm NetworX NX-8

posted in: Báo Cháy-Báo Trộm | 0
  • Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8
  • Bộ báo cháy báo trộm trung tâm NetworX 8 vùng do hãng Caddx USA sản xuất
  • khả năng mở rộng thành 56 vùng(nâng Zone)
  • Báo động bằng còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn, tiếng kêu trên bàn phím điều khiển.
  • Thích hợp để kết nối với các loại đầu dò báo cháy, báo nhiệt, báo ga, mắt thần hồng ngọai
  • Khi có trộm hoặc cháy tự động gọi đến 2 số điện thoại lập trình sẵn.
  • Sản xuất tại USA/ MEXICO.